Laugeman Mondverzorging

Privacy beleid

Privacybeleid voor website www.laugeman.nl en internetdiensten van Laugeman Oral Care B.V.

Algemeen
De website “www.laugeman.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Laugeman Oral Care B.V. (hierna: Laugeman), gevestigd te Tilburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 50944339. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Laugeman houdt zich dan ook aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Hieronder leest u ondermeer welke persoonsgegevens wij kunnen verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening (wanneer u informatie aanvraagt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met Laugeman), kan Laugeman persoonsgegevens vastleggen, waaronder naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers, uw emailadres, uw IP adres en een beschrijving van het product waarvoor u belangstelling hebt getoond. Laugeman kan deze gegevens gebruiken voor haar eigen dienstverlening en om haar eigen klanten en (klanten van) de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen en/of (klanten van) zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden c.q. te informeren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Laugeman Oral Care B.V., Alleenhouderstraat 159, 5042 GM, Tilburg of per e-mail aan info@laugeman.nl met als onderwerp "Adresregistratie". Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Uw gegevens verwijderen
Wij bewaren uw gegevens op een beveiligde server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen, stuur dan een e-mail naar info@laugeman.nl. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Laugeman Oral Care B.V., Alleenhouderstraat 159, 5042 GM, Tilburg.

Recht op inzage en controle
U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonlijke gegevens en/of deze laten aanpassen.

Privacybeleid andere websites
Op www.laugeman.nl kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Laugeman kan gebruik maken van cookies
Met behulp van cookies kunnen wij informatie verzamelen over het gebruik van onze diensten. Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw browser automatisch opslaat op uw computer. Zo kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek. Cookies worden niet gebruikt om personen te herkennen, ze identificeren alleen computers. Ze kunnen echter wel persoonsgebonden informatie bevatten. Door het gebruik van cookies kunnen wij onze diensten blijven verbeteren en aanpassen aan de wensen van de bezoekers. U kunt de acceptatie van cookies op uw computer uitschakelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door derden.

Vragen over ons privacybeleid
Heeft u nog vragen over ons privacybeleid, stuur dan een e-mail naar info@laugeman.nl.

Auteurs- en databankrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) onze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten zijn eigendom van Laugeman.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.